Σύναψη συμφωνίας αποκλειστικής αντιπροσώπευσης του Γερμανικού οίκου Sig Sauer για την Ελληνική αγορά.

Σύναψη συμφωνίας αποκλειστικής αντιπροσώπευσης του Γερμανικού οίκου Mauser για την Ελληνική αγορά.

Σύναψη συμφωνίας αποκλειστικής αντιπροσώπευσης του Γερμανικο Ελβετικού οίκου Swiss Arms για την Ελληνική αγορά.

Συμμετοχή της εταιρίας μας στην Ελληνική έκθεση PROSEC στο εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου