Σύναψη συμφωνίας αποκλειστικής αντιπροσώπευσης του Γερμανικού οίκου Carl-WALTHER για την Ελληνική αγορά.

Σύναψη συμφωνίας αποκλειστικής αντιπροσώπευσης του Αμερικανικού οίκο Magnum Research για την Ελληνική αγορά.