Σύναψη συμφωνίας με το 70% περίπου των εργοστασίων που αντιπροσωπεύει η Target Group Ltd, για την αποκλειστική εκπροσώπησή των προιόντων τους στην Ιταλική και Κυπριακή αγορά επίσης.

Συμφωνία αποκλειστικής αντιπροσώπευσης του Ολλανδικού οίκου αλεξίσφαιρων γιλέκων EnGarde Body Armor SA για την Κυπριακή και Ιταλική αγορά.