Ανάληψη της αντιπροσωπείας των προιόντων του Αμερικανικού οίκου Streamlight του Τσέχικου οίκου Dasta καθώς και του Ισραηλινού οίκου Front Line για την Ελληνική επικράτεια.

Εξαγορά και συγχώνευση της ανταγωνίστριας εταιρίας Safeland του ομίλου Noventa S.A. με έδρα την οδό Δημητσάνας 16α Αμπελόκηποι, Αθήνα.