Ανάληψη των αντιπροσωπειών του Ολλανδικού οίκου EnGarde Body Armor SA, του Ισραηλινού οίκου Marom Dolphin καθώς και του Σουηδικού οίκου S.B.A. και εκπροσώπηση των προιόντων τους για την Ελληνική επικράτεια.

Εξαγορά και πλήρη συγχώνευση της εταιρίας με διακριτικό τίτλο LESE Ο.Ε. με αντικείμενο εργασιών την μελέτη και τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας υψηλής τεχνολογικής στάθμης.