Ίδρυση της Target Group με έδρα το κατάστημα στην οδό Μιχαλακοπούλου 121 Αθήνα.